Inwoners van de dorpsgemeenschap Hedikhuizen onderzoeken hoe ze onafhankelijk kunnen worden van fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld door de restwarmte van de lokale steenfabriek te gebruiken, thuis energie te besparen of zelf stroom en warmte op te wekken.