Wie zijn wij

Medio 2017 is er door de inwoners van Hedikhuizen een toekomstvisie opgesteld, genaamd ‘Plan de Campagne Hedikhuizen 2025’. Deze toekomstvisie is gericht op een leefbaar, vitaal, duurzaam, groen, veilig, sociaal en toekomstbestendig Hedikhuizen. Een belangrijke actielijn in deze toekomstvisie is de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening.
Onze strategie hierbij is gericht op drie sporen namelijk:

 1. Energiebesparing: verminderen van het totale energieverbruik,
 2. Duurzaam en toekomstbestendig opwekken van energie,
 3. Voorzien in de aanleg van een lokaal warmtenet op basis van restwarmte

Dat doen we via een gefaseerde- en stapsgewijze aanpak. Niet alleen vanwege de complexiteit en de grote invloed op de gemeenschap, maar ook om iedere bewoner tijd en gelegenheid te bieden op het juiste moment aan te sluiten.

Om de energietransitie binnen Hedikhuizen te faciliteren is per 22 november 2019 een formele organisatie opgericht, de Coöperatieve Vereniging Hedikhuizen Duurzaam U.A. 

Er is gekozen voor een Coöperatieve vereniging omdat daar alle inwoners van het dorp en de bedrijven lid van kunnen worden. Een coöperatie is democratisch omdat de leden het bestuur benoemen en het beleid bepalen. Bij de start is een aantal personen in het bestuur van de coöperatie benoemd die voor een periode van minimaal 3 jaar deze verantwoordelijkheid op zich neemt.
Het oprichtingsbestuur bestaat uit: Frank Cooler (voorzitter), Eugene Kuis (secretaris), Dop Jooren (penningmeester), Mari Korsten (juridisch) en Hans Boelen (communicatie).

Voor meer informatie zijn we bereikbaar op info@hedikhuizenduurzaam.nl.

Het postadres is kerkstraat 6, 5257 ND, Hedikhuizen