Samenwerkingspartners

Om Hedikhuizen energie neutraal te maken is er veel nodig. Dit lukt niet met alleen een aantal ambitieuze bestuursleden. Uiteraard is de hulp nodig van alle inwoners van Hedikhuizen. We vragen de inwoners in het dorp die een bijdrage willen en kunnen leveren zich dan ook te melden. We zullen gezamenlijk kijken hoe we uw expertise kunnen inzetten. 

Naast de inwoners in ons dorp hebben we ook hulp nodig van partijen met kennis op meerdere vlakken. Hieronder vindt u de partijen waarmee we de samenwerking hebben gezocht in onze projecten.

 

Gemeente Heusden

Op dinsdag 14 januari 2019 is deze samenwerking geformaliseerd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Mart van de Poel en het Bestuur van Hedikhuizen Duurzaam zetten formeel hun handtekening onder deze samenwerkingsovereenkomst waarin is afgesproken dat de Gemeente Heusden Hedikhuizen gaat ondersteunen in het proces om duurzaam te worden. 

Enpuls
Hedikhuizen Duurzaam is een geweldige pilot! Als betaalbaar alternatief voor aardgas zoeken we naar zulke proeftuinen. In dit prachtige dorp zijn alle ingrediënten aanwezig om van het aardgas af te komen en volledig zelfvoorzienend te worden in de energievoorziening: een sterke sociale cohesie, fysieke ruimte in bodem, lucht, water en warmte en enthousiaste betrokken kartrekkers en inwoners. Naast geld is gunstige regelgeving nodig op het gebied van subsidie, belasting en vergunningverlening om verder te komen. Het concept van uitgifte van warmtekavels moet sterker neergezet worden en er moeten betere randvoorwaarden gecreëerd worden. De gemeente Heusden gaat met deze pilot ook lessen leren en veel besparen. .
Lees Verder
Hocosto

Hocosto is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in warmte en koude opslag. Hocosto heeft Hedikhuizen Duurzaam geholpen met een haalbaarheidsonderzoek en werkt nu aan een detailengineering.

Voor meer informatie kijk verder op Hocosto.com

Van der Sanden

Het bedrijf Van der Sanden is gespecialiseerd in het bakken van o.a. gevelstenen, gevelsystemen, steenstrips en klinkers. Het bedrijf heeft de ambitie om de duurzaamste steenfabriek te willen zijn in west Europa. Een uitspraak van de heer Wuytak is "We willen een voorbeeldbedrijf zijn naar onze eigen mensen en de buitenwereld op vlak van marktontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Daarvoor moet je investeren in mensen en middelen, niet kijken waar je kan bezuinigen of besparen." 

Lees Verder
Sloopbedrijf Arno van den Dungen

Het sloopbedrijf Arno van den Dungen heeft Hedikhuizen Duurzaam benaderd om een nog nieuw te bouwen dak volledig beschikbaar te stellen voor zonnepanelen of zonnecollectoren. Het nieuw te bouwen dak is gepland aan de oostzijde van het sloopbedrijf. Eerder zijn er al foto's getoond hoe dit bouwwerk er uit zou kunnen zien.

Lees Verder
Kwekerij Pijpers

Tomaten kwekerij Pijpers aan de groenstraat heeft Hedikhuizen Duurzaam benaderd en wil ook een bijdrage leveren aan het klimaat. Astrid en Evert-Jan hebben in januari 2021 een water bassin laten aanleggen om het regenwater op te vangen. Dit regenwater wordt weer gebruikt om de tomaten planten van water te voorzien. De provincie Noord Brabant 'droogt uit' en op deze wijze hoeft er nauwelijks grondwater aan de bodem worden onttrokken. Kwekerij Pijpers heeft dit water bassin van ca 4000m2 beschikbaar gesteld aan Hedikhuizen Duurzaam om daar zonnepanelen op te plaatsen.

Lees Verder
Energie Samen
Energiesamen

Hedikhuizen Duurzaam is lid van Coöperatie Energie Samen. Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten!

Hoom
Hoom

Hedikhuizen Duurzaam is lid van Coöperatie Hoom.
Er zijn een 7-tal energiecoaches opgeleid door Hoom. Hierdoor is er in het dorp kennis over energiebesparing. Daarnaast bied Hoom nog diverse diensten aan om de energietransite te versnellen. Voor meer informatie ga naar de website van Hoom.