In Hedikhuizen is een lokaal initiatief gestart om het dorp volledig aardgasvrij te maken. Hiervoor wordt een lokaal warmtenet ontwikkelt waarbij gebruik gemaakt wordt van restwarmte en/of zonthermie. Het warmtenet is een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen dat de warmte tot in de woningen brengt. Dit is goed voor verwarming en warm water. De lengte van het tracé van het beoogde warmtenet bedraagt ca 2.5 km. In de vorm van een ondergronds buffervat wordt de restwarmte van de steenfabriek opgeslagen om piekbelasting op te vangen.

 

Een prachtig plan; wij geloven hierin

De gemeente Heusden stelt zich vierkant op achter het burgerinitiatief 'Hedikhuizen Duurzaam'. Het initiatief om een lokaal warmenet aan te leggen, krijgt een prominente plek in de warmtevisie van de gemeente Heusden. ,,Een prachtig plan, wij geloven hierin”, zegt wethouder Mart van der Poel. Voor Hedikhuizen Duurzaam is het twee stappen voor, en een achteruit. Er wordt al geruime tijd aan het plan gewerkt. De huidige uitdagingen zijn tweeledig: het betrokken en gemotiveerd houden van inwoners enerzijds en anderzijds de stap te gaan maken naar concrete financiering, realisatie en exploitatie. Met dank aan Stephan Jongerius van het Brabants Dagblad voor deze bijdrage

 

Detail engineering warmtenet

In overleg met de gemeente Heusden is in februari 2021 een principe besluit genomen. Op basis van deze principes is een detailengineering traject opgestart. Voor aanvang is de opdracht afgebakend opdat het niet te breed wordt en voldoende concreet.

De detailengineering heeft als uitgangspunten: 
- Warmtenet voor de kern Hedikhuizen met als bron de restwarmte van de steenfabriek.
- Er moet een doorgroeimogelijkheid worden meegenomen. 

We gaan door met het warmtenet

Nadat we tot 2 keer toe de PAW subsidie hebben gemist hebben we, in overleg met de gemeente Heusden onderzocht hoe nu nu verder.
We realiseren ons dat er nog een gat zit in de begroting dat op de een of andere wijze moet worden gedicht. Er is samen met de Gemeente Heusden besloten om gefaseerd maar gestaag door te gaan met die zaken die het warmtenet meer zekerheden moeten opleveren. Een onderdeel hiervan is de detailengineering.

In een interview met de gemeente Heusden is het volgende naar voren gekomen:
Wij zien jullie plan als een potentiële eerste stap die kan bijdragen aan de warmtetransitie doelstellingen waar we in de hele gemeente Heusden voor staan. We zijn er dan ook van overtuigd dat jullie plan kans van slagen heeft,” aldus de wethouder. “De transitievisie warmte moet nog opgesteld worden. Vooruitlopend hierop kan ik al zeggen dat Hedikhuizen Duurzaam waarschijnlijk een prominente rol hierin krijgt. Initiatieven waar energie in zit, daar gaan we mee aan de slag! We kunnen hier ook van leren voor onze andere kernen. Voor initiatiefnemers is het de kunst om een slimme manier te vinden om projecten te financieren. Mijn advies is dan ook: hou het enthousiasme vast, ga verder aan de slag met detailengineering en vindt het niet erg als er iets misgaat. Dat is inherent aan iets nieuws ontwikkelen en mogelijkheden verkennen. Wees voorbereid en spring op de trein als de juiste subsidieregeling voorbij komt. Dat moment gaat komen en we hopen dat het nieuwe kabinet hiermee over de brug komt.”

PAW - 2 keer gemist

Een Warmtenet heeft een levensduur van 40 - 50 jaar. In alle financieringsmodellen wordt uitgegaan van maximaal 25 jaar. Hierdoor ontstaat er in de businesscase een onrendabele top. Er is tot 2 keer toe een beroep gedaan op de subsidie PAW (Programma Aardgasvrije Wijken). Ondanks alle inspanning door de gemeente Heusden en Hedikhuizen Duurzaam is de subsidie tot 2 keer toe niet gegund. Hierdoor zit er nog een gat in de begroting. In overleg met de gemeente Heusden is besloten om door te gaan met alle voorbereidingen van het warmtenet. `

 

Haalbaarheidsonderzoek warmtenet

Nadat in juni 2018 een globaal haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden (zie nieuws items) is er in oktober 2019 een Quick scan gedaan door Hocosto BV. Met deze scan is ingezoomed op de mogelijkheden voor een warmtenet in het dorp. Uit deze Quick scan zijn 3 scenario's geschetst met elk hun eigen kostenraming.

1. Warmtenet voor de kern Hedikhuizen met als bron de restwarmte van de steenfabriek (eventueel aangevuld met kleine buffers en eventueel een buurt warmtepomp voor backup en/of de koudere maanden).

2. Warmtenet voor de kern Hedikhuizen met als bron de zon (zonnecollectoren, ondergrondse buffers en buurt warmtepompen).

3. Warmtenet voor de kern Hedikhuizen met doorgroeiscenario naar de groenstraat en eventuele verder gelegen woningen.

Elk van de drie kent zijn eigen voor- en nadelen en heeft zijn eigen kostenraming. Er is meer onderzoek nodig om de juiste keuzes te maken.