Niet meer dan anders

In onze aanpak naar een duurzaam Hedikhuizen kiezen we voor het principe "niet meer dan anders".

Hierbij is voor de prijs van het gasverbruik de peildatum van 2018 gehanteerd. In de businesscase wordt uitgegaan van een indexering conform de CBS cijfers.