Toekomstbestendig

Door het gebruik van zonne-energie en restwarmte creƫren wij een toekomstbestendige energievoorziening voor Hedikhuizen.

Hedikhuizen streeft er naar om zo snel als mogelijk een CO2 neutrale gemeenschap te worden. Dit betekent dat Hedikhuizen op zo kort mogelijke termijn geen gebruik meer wil en zal maken van fossiele brandstoffen. De stand van de techniek, de maatschappelijke kosten en draagvlak zijn hierbij essentieel.