Hoe doen we dit

Het verduurzamen van de energievoorziening gaat uit van 3 pijlers. Energiebesparing, duurzaam opwekken en het gebruik van restwarmte.  

Hedikhuizen heeft als doel om stapsgewijs en projectmatig de energievoorziening CO2 neutraal te maken. Dit doen we door het energieverbruik voor elektra en ruimteverwarming vanaf 2018 jaarlijks te verminderen. En door de energieopwekking voor elektra en ruimteverwarming in eigen beheer te verduurzamen. De revenuen worden ingezet ter bevordering van de leefbaarheid voor alle inwoners van Hedikhuizen.